Izaberite stranicu


Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Novog Sada poziva sve zainteresovane da prisustvuju okruglom stolu dana 17.03.2017. sa početkom u 12 časova u svečanoj sali škole, na temu Where is the EU heading to? (U kom pravcu ide Evropska unija?).


O budućnosti Evropske unije i o mestu i uticaju svake sadašnje i buduće članice u njoj i brojnim drugim pitanjima govoriće prof. dr Nicolas Levrat i prof. dr Miroslav Jovanović sa Instituta za globalne studije (Global Studies Institute), Univerziteta u Ženevi.


Prof. dr Nicolas Levrat je dugogodišnji direktor Evropskog Instituta u Ženevi i profesor međunarodnog i evropskog prava. Autor je oko 15 knjiga i oko 90 naučnih članaka, uglavnom na francuskom, na temu prava Evropske unije, međunarodnog prava, federalizma i demokratskih institucija.


Prof. dr Miroslav N. Jovanovićpredaje ekonomsku integraciju na Univerzitetu u Ženevi. Predavao je na univerzitetima u Italiji, Austriji, Japanu, Nemačkoj i Švajcarskoj. Takođe je radio i kao ekonomski ekspert za Ujedinjene nacije. Važi za odličnog poznavaoca ekonomskih prilika u Grčkoj i beskompromisnog kritičara neoliberalne ekonomije. Nјegove oblasti specijalizacije uklјučuju ekonomsku integraciju, Evropsku uniju, lokaciju proizvodnje, strana ulaganja i evolutivnu ekonomiju.


Nadamo se da su atraktivnost teme i stručnost predavača dobar razlog da se odazovete našem pozivu.


Radni jezik skupa je engleski.