Izaberite stranicu


Visoka poslovna škola strukovnih studija u saradnji sa Univerexport-om sa zadovoljstvom poziva studente da se prijave na stručnu praksu. U zavisnosti od termina, kvaliteta i motivacije kandidata, a posle procesa selekcije  Univerexport će primiti sledeći broj kandidata  u navedenim oblastima: 4 u oblasti marketinga, 8 u komercijali, 2-4 u oblasti finansija, 2-4 u oblasti HR, 4 u e-lakolije, 2 u službi kontrole kvaliteta, 2 u sektoru opštih poslova, 4 u oblasti IT, 4 u logistici.

Studenti svoje prijave mogu poslati na školski e-mail: skola@vps.ns.ac.rs do srede 05.04.2017. godine.