Izaberite stranicu


Visoka poslovna škola strukovnih studija u saradnji sa Hotelom Novi Sad sa zadovoljstvom poziva studente da se prijave na stručnu praksu.

Studenti svoje prijave mogu poslati na školski e-mail: skola@vps.ns.ac.rs  do petka 07.04.2017.