Izaberite stranicu


Na osnovu odluke Nastavnog veća broj 1-403/6 od 27.03.2017.


 


Za studente Škole, koji putuju krajem maja i početkom juna u Ameriku preko programa za studente “Work and Travel USA 2017“, organizovaće se polaganje ispita u periodu od 08-12. maja 2017.godine.


Prijavu ispitatreba predati LIČNO u studentsku službu 27. aprila 2017. godine. Uz ispitnu prijavu sa uplatom za polaganje ispita, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:


VIZU-iskopiran pasoš i


– Kopiju Ugovora.


 


Termini polaganja ispita biće objavljeni na sajtu Škole.