Izaberite stranicu


 


SVI STUDENTI PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE OSNOVNIH STUDIJA, KAO I STUDENTI SPECIJALISTIČKIH STUDIJA SU U OBAVEZI DA OVERE LETNјI SEMESTAR OD 05. – 09. JUNA 2017. GODINE


 


ZA OVERU SEMESTRA POTREBNO JE SLEDEĆE:


–         imati sve potpise u indeksu, kao dokaz o odslušanoj nastavi (predmetni profesori će potpisivati indekse od 29.05.06.06.2017. godine);


–         ispuniti semestralni list i navesti predmete odslušane u zimskom semestru (semestralni list se može kupiti u skriptarnici Škole);


–         original uplatnica sa uplatom iznosa od 1.500,00 dinara, na žiro račun Škole, na ime overe semestra;


–         studenti koji ne overe semestar u predviđenom terminu, plaćaju naknadnu overu semestra u iznosu od 3.000,00 dinara.


 


Semestar se može overiti i pre utvrđenog termina, ukoliko student ima sve potpise profesora u indeksu, kao dokaz o odslušanoj nastavi.


 


Studenti su u obavezi da do overe semestra isplate dospele rate školarine prema ugovoru.


 


Prijava ispita za junski rok će biti 05.,06. i 07. juna 2017. godine, a ispitni rok počinje 12. juna 2017. godine prema rasporedu koji će biti objavlјen na oglasnoj tabli i sajtu Škole.


 


 


Pri overi semestra studenti moraju popuniti i predati Ankete u studentskoj službi.