Izaberite stranicu


VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU             www.vps.ns.ac.rs


VLADIMIRA PERIĆA VALTERA 4, NOVI SAD, tel. 021/485-4000, 485-4056, 450-101, 450-102,450-103


faks. 021/6350-367. e-mail: vps_info@uns.ac.rs


I


U prvu godinu osnovnih strukovnih studijaškolske 2017/18. godine, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu upisaće ukupno 580 studenata, i to:


–          200 studenata koji se finansiraju iz buDžeta


–          380 studenata koji plaćaju školarinu,


na sledećim studijskim programima: 


Studijski programi


Broj studenata


koji se


finansiraju iz


buDžeta


Broj samofinansi-


rajućih studenata


Ukupan broj


studenata za


upis


FINANSIJE I BANKARSTVO


55


95


150


TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANjE


55


95


150


TURIZAM I HOTELIJERSTVO


40


80


120


PREDUZETNIŠTVO


25


55


80


PRIMENjENA INFORMATIKA


25


55


80


U k u p n o :


200


380


580


Pravo na konkurs za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, svih struka-profila.


Svi kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta, po sopstvenom izboru, od navedenih sedam predmeta: Ekonomija, Poslovna ekonomija, Matematika, Informatika, Sociologija, Psihologija, Geografija, izuzev kandidata koji konkurišu za upis na studijskom programu Primenjena informatika koji imaju obavezu polaganja prijemnog ispita iz Matamatike i Informatike.


PRVI KONKURSNI ROK


Podnošenje prijave na konkurs je 21, 22. i 23.juna 2017.godine, od 8 do 14 sati. Raspored polaganja prijemnog ispita biće istaknut na oglasnoj tabli i sajtu Škole 26. juna 2017.godine. Prijemni ispit se polaže 27. juna 2017. godine. Privremena rang-lista će biti objavljena 28. juna 2017. godine. Rok za podnošenje prigovora na privremenu rang-listu je 24 časa, od dana objavljivanja privremene rang-liste na oglasnoj tabli i sajtu Škole. Konačna rang-lista će biti objavljena 30.  juna 2017. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se 03, 04. i 05. jula 2017. godine od 8 do 14 sati.


VISINA ŠKOLARINE


–          Za domaće državljane iznosi 60.000,00 dinara ;


–          Za strane državljane iznosi 1.300 američkih dolara, odnosno 60% od ovog iznosa, ukoliko sa državom čiji je on državljanin postoji reciprocitet u pogledu plaćanja školarine ili studija.


Školarinu je moguće platiti na 10 rata.


II


Škola će školske 2017/18. godine upisati 100 studenata na specijalističke strukovne studije, drugog stepena visokog obrazovanja (60 ESPB) na sledeće studijske programe:


–          BANKARSKO I BERZANSKO POSLOVANjE            50 studenata


–          MENADžMENT                                                                 50 studenata


–          Pravo na upis imaju kandidati koji imaju završen najmanje prvi stepen visokog obrazovanja osnovnih strukovnih studija (180 ESPB), a prioritet pri upisu imaju svršeni studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.


Uslovi upisa će biti utvrđeni konkursom koji će biti objavljen na oglasnoj tabli i sajtu Škole