Izaberite stranicu


VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAU NOVOM SADU


 


VLADIMIRA PERIĆA VALTERA 4, NOVI SAD,


tel. 021/485-4056, 450-101, 450-103,


faks. 021/6350-367


sajt: www.vps.ns.ac.rs


e-mail: info@vps.ns.ac.rs


 


 


U drugom upisnom roku za školsku 2017/18. godinu, preostalo je 330 slobodnih mesta za upis budžetskih i samofinansirajućih studenata na osnovne strukovne studije.


 


Broj preostalih  slobodnih mesta u statusu budžetskih i samofinansirajućih studenata po studijskim programima:


 Studijski program


Budžet


Samof.


Ukupno


1.Finansije i bankarstvo


0


55


55


2.Trgovina i međunarodno poslovanje


17


92


109


3.Turizam i hotelijerstvo


0


49


49


4.Preduzetništvo


0


54


54


5.Primenjena informatika


11


52


63


U k u p n o :


28


302


330


 


Pravo na konkurs za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, svih struka-profila.


Svi kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta, po sopstvenom izboru, od navedenih sedam predmeta: Ekonomija, Poslovna ekonomija, Matematika, Informatika, Sociologija, Psihologija, Geografija, izuzev kandidata koji konkurišu za upis na studijskom programu Primenjena informatika koji imaju obavezu polaganja prijemnog ispita iz Matematike i Informatike.


 


DRUGI KONKURSNI ROK


Podnošenje prijavana konkurs je 04. i 05.septembra 2017.godine, od 8.00do 14.00časova. Raspored polaganja prijemnog ispita biće istaknut na oglasnoj tabli i sajtu Škole 05. septembra 2017.godine. Prijemni ispit se polaže 06.septembra 2017.godine. Privremena rang-lista će biti objavljena 07. septembra 2017. godine. Rok za podnošenje prigovora na privremenu rang-listu je 24 časa, od dana objavljivanja privremene rang-liste na oglasnoj tabli i sajtu Škole. Konačna rang-lista će biti objavljena 11.  septembra 2017. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se11. i 12. septembra 2017.godine od 8.00do 14.00časova.


 


VISINA ŠKOLARINE


–          Za domaće državljane iznosi 60.000,00 dinara ;


–          Za strane državljane iznosi 1.300 američkih dolara, odnosno 60% od ovog iznosa, ukoliko sa državom čiji je on državljanin postoji reciprocitet u pogledu plaćanja školarine ili studija.