Izaberite stranicu

Studenti specijalistickih studija koji do kraja školske 2016/17. godine žele da odbrane specijalisticki rad, a imaju rok za završetak studija 30.09.2017.godine, trebaju najkasnije do 15.09.2017. godine da predaju prijavu za pokretanje postupka ocene i odbrane specijalistickog rada kao i same radove.