Izaberite stranicu
REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA „EKONOMIKA TURIZMA“ KOD BOŠKOVIĆ DR TATJANE OD 10.09.2017. GODINE


R.br. Prezime i ime


Ukupni poeni


Zaklјučna ocena


1.      54/14 TH Brdar Dragana


58


6


2.      9/14 TH Gagić Nevena


51


6


3.      7/13 TH Damić Aleksandra


60


6


4.      27/14 TH Živković Jovana


74


8


5.      53/12THKosanović Ivana


57


6


6.      49/14 TH Milosavlјević Marijana


52


6


7.      23/14 TH Pavlović Aleksandra


54


6


8.      72/14 TH Pilipović Milica5


9.      59/13TH Tepić Nataša


56


6


10.  20/14 TH Cvjetičanin Ana


61


7


 


 


Napomena: Uvid  u radove i upis ocena će se izvršiti u terminu redovnih konsultacija kod predmetnog profesora. Moli se studentkinja Nograšek Ljilјana da se javi u terminu konsultacija.


 

REZULTATI KOLOKVIJUMAIZ PREDMETA „EKONOMIKA TURIZMA“ KOD BOŠKOVIĆ DR TATJANE OD 10.09.2017. GODINE


R.br. Prezime i ime


Poeni


 


1.      4/14 TH Dragović Ivana


18


 


2.      34/14 TH Lukić Jovana


16


 


3.      55/13 TH Šotić Milica


18


 


 


Napomena: Studenti sa 16 i više poena su položili kolokvijum. Mole se studenti da provere svoje predispitne poene kod profesora pre izlaska na završni ispit.