Izaberite stranicu


VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU


 


VLADIMIRA PERIĆA VALTERA 4, NOVI SAD,


tel. 021/485-4056, 450-101, 450-103,


faks. 021/6350-367


sajt: www.vps.ns.ac.rs


e-mail: info@vps.ns.ac.rs


 


 


U trećem upisnom roku za školsku 2017/18. godinu, preostalo je 264 slobodnih mesta za upis budžetskih i samofinansirajućih studenata na osnovne strukovne studije.


 


Broj preostalih  slobodnih mesta u statusubudžetskih i samofinansirajućih studenata po studijskim programima:


 Studijski program


Budžet


Samof.


Ukupno


1.Finansije i bankarstvo


0


46


46


2.Trgovina i međunarodno poslovanje


0


73


73


3.Turizam i hotelijerstvo


0


40


40


4.Preduzetništvo


0


51


51


5.Primenjena informatika


6


48


54


U k u p n o :


6


258


264


 


Pravo na konkurs za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, svih struka-profila.


Svi kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta, po sopstvenom izboru, od navedenih sedam predmeta: Ekonomija, Poslovna ekonomija, Matematika, Informatika, Sociologija, Psihologija, Geografija, izuzev kandidata koji konkurišu za upis na studijskom programu Primenjena informatika koji imaju obavezu polaganja prijemnog ispita iz Matematike i Informatike.


 


TREĆI KONKURSNI ROK


Podnošenje prijavana konkurs je 20.septembra 2017.godine, od 8.00do 14.00časova. Raspored polaganja prijemnog ispita biće istaknut na oglasnoj tabli i sajtu Škole 20. septembra 2017.godine. Prijemni ispit se polaže 21.septembra 2017.godine. Privremena rang-lista će biti objavlјena 21. septembra 2017. godine. Rok za podnošenje prigovora na privremenu rang-listu je 24 časa, od dana objavlјivanja privremene rang-liste na oglasnoj tabli i sajtu Škole. Konačna rang-lista će biti objavlјena 22.  septembra 2017. godine. Upis primlјenih kandidata obaviće se22. septembra 2017.godine od 8.00do 14.00časova.


 


VISINA ŠKOLARINE


–          Za domaće državlјane iznosi 60.000,00 dinara ;


–          Za strane državlјane iznosi 1.300 američkih dolara, odnosno 60% od ovog iznosa, ukoliko sa državom čiji je on državlјanin postoji reciprocitet u pogledu plaćanja školarine ili studija.