Izaberite stranicu


VISOKA POSLOVNA ŠKOLA                                         


STRUKOVNIH STUDIJA


NOVI SAD


OBAVEŠTENJE


 


Na osnovu odluke Nastavnog veća,broj: 1-930/2 od 12.9.2017. godine, studentima specijalističkih strukovnih studija koji su diplomirali na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu na studijskim programima „Menadžment“ i „Elektronsko poslovanje“, kao i aktivnim studentima na studijskom programu „Menadžment“, omogućava se upis na prvu godinu master strukovnih studija, studijski program „Međunarodno poslovanje i finansije“. Studentima sa navedenih studijskih programa priznaju se položeni ispiti koji su kompatibilni sa predmetima sa prve godine programa master strukovnih studija i u tom slučaju školarina se plaća po upisanom ESPB bodu.


Na osnovu odluke Nastavnog veća, broj: 1-930/3 od 12.9.2017. godine, studentima specijalističkih strukovnih studija koji su diplomirali na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu na studijskom programu „Bankarstvo i osiguranje“, kao i studentima koji su na istom studijskom programu ostvarili najmanje 31ESPB iz predmeta koji su kompatibilni sa predmetima sa prve godine programa master strukovnih studija, omogućava se upis na drugu godinu master strukovnih studija, studijski program „Međunarodno poslovanje i finansije“, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita.


 


PRIJAVA ZA UPIS NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE je od 02.10.-10.10.2017. godine. Za sve dodatne informacije obratite se na mail


 


pomocnik@vps.ns.ac.rs


npapic.blagojevic@gmail.com