Izaberite stranicu


Visoka poslovna škola


strukovnih studija


Novi Sad


Datum:26.09.2017. godine


 


ZAKAZANE ODBRANE SPECIJALISTIČKIH RADOVA


 


Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom 26.09.2017. godine utvrđeni su datumi odbrana


      


1.      Petrović Aleksandar,  br.indeksa 2015/100010– studijski program Bankarstvo    i osiguranje


Tema:„Rivalitet oca i sina u upravljanju porodičnom firmom mikro veličine “


Komisija u sastavu:


Đurić Kuzmanović dr Tatjana, mentor


Šolak dr Zdravko, član


Peković mr Drinka, čla


    Predložen datum odbrane 26.09.2017.godine u 13,00 časova (svečana sala)               


2.      Berić Nenad,  br.indeksa S8/14BO– studijski program Bankarstvo i osiguranje


Tema:„Primena fundamentalne analize u portfolio optimizaciji na finansijskom tržištu Srbije “


Komisija u sastavu:


Njegić dr Jovan, mentor


Jović dr Ljiljana, član


Račić dr Željko, član


    Predložen datum odbrane 28.09.2017.godine u 12,00 časova (svečana sala)                    


3.      Kojić Jovana, br.indeksa 2015/100019–studijski program Bankarstvo i osiguranje


Naziv teme: „Faktoring i forfeting“


Komisija u sastavu:


Račić dr Željko, mentor


Jovin dr Slobodanka, član


Vuković dr Marija, član


   Predložen datum odbrane 27.09.2017.godine u 13,00 časova (svečana sala)            


4.      Stojnić Vesna  br.indeksa S21/14M– studijski program-MenaDžment


      Tema:„Uloga i značaj revizije u planiranju poslovanja privrednog    


      društva “REVNOST“  a.d. Novi Sad“


Komisija u sastavu:


Đukanović dr Slaviša,mentor


Vlaović-Begović mr Sanja,član


Vuković dr Marija,član


     Predložen datum odbrane 28.09.2017.godine u 13,00 časova (svečana sala)     


5.      Šabanović Sanja br.indeksa 2015/120001– studijski program MenaDžment


Tema: „Podrška ženskom preduzetništvu u Srbiji“


Komisija u sastavu:


Đurić Kuzmanović dr Tatjana, mentor


Ničić dr Milica, član


Salai mr Leonard, član


   Predložen datum odbrane 29.09.2017.godine u 14,00 časova (svečana sala) 


        


6.      Delić Gorica  br.indeksa S20/14M– studijski program MenaDžment


Tema: „Supružnički poslovi u postsocijalističkoj transformaciji Srbije“


Komisija u sastavu:


Đurić-Kuzmanović dr Tatjana,mentor


Đurić dr Dejan, član


Peković mr Drinka, član


   Predložen datum odbrane 26.09.2017.godine u 12,00 časova (svečana sala)                   


7.      IvkovićDragoslava broj indeksa S20/14BO- studijski program Bankarstvo i      


 osiguranje


          Tema: “Odobravanje kredita privrednim subjektima“


          Komisija u sastavu:


          Paunović dr Branka, mentor


          Račić dr Željko, član


          Jovin dr Slobodanka , član


   Predložen datum odbrane 27.09.2017.godine u 12,00 časova (svečana sala)


8.      Obrenčević Radovan,  br.indeksa S1/10EP– studijski program-Elektronsko         


 poslovanje


           Tema: „Finansijski aspekti elektronskog platnog prometa na primeru    


            građevinskih preduzeća u Republici Srbiji “


Komisija u sastavu :


Vuković dr Marija, mentor


Ćuzović dr Đorđe,član


            Jovin dr Slobodanka, član


  Predložen datum odbrane 28.09.2017.godine u 18,00 časova (svečana sala)


9.      Bukurov Dejan,  br.indeksa S38/10EP– studijski program Elektronsko      


 poslovanje


Tema:„Izrada veb sajta za učenje matematičkog gradiva za učenike osmog razreda osnovnih škola“


Komisija u sastavu:           


Marošan dr Zoran, mentor


Jočić dr Dragan, član     


Lončar mr Sanja, član


   Predložen datum odbrane 27.09.2017.godine u 15,00 časova (svečana sala)


10.  Gojković Milovan br.indeksa S30/14BO– studijski program Bankarstvo i  


 osiguranje


Tema: Planiranje marketing poslovanja „Pepsi-Kole“


Komisija u sastavu:


Đukanović dr Slaviša, mentor


Jovičić dr Dragoljub, član


Maksimović dr Branka, član


    Predložen datum odbrane 28.09.2017.godine u 14,00 časova (svečana sala)


      11.Subošić Bojana br.indeksa 2015/120012– studijski program MenaDžment.


Tema: „Proces upravljanja porodičnom firmom“


Komisija u sastavu:


Đurić Kuzmanović dr Tatjana, mentor


Pavlović dr Novica, član


Salai mr Leonard, član


    Predložen datum odbrane 29.09.2017.godine u 13,00 časova (svečana sala)