Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum:26.09.2017. godine

 

ZAKAZANE ODBRANE SPECIJALISTICKIH RADOVA

 

Na sastanaku Komisije za specijalisticke studije održanom 26.09.2017. godine utvrdeni su datumi odbrana

      

1.      Petrovic Aleksandar,  br.indeksa 2015/100010– studijski program Bankarstvo    i osiguranje

Tema:„Rivalitet oca i sina u upravljanju porodicnom firmom mikro velicine “

Komisija u sastavu:

Ðuric Kuzmanovic dr Tatjana, mentor

Šolak dr Zdravko, clan

Pekovic mr Drinka, cla

    Predložen datum odbrane 26.09.2017.godine u 13,00 casova (svecana sala)               

2.      Beric Nenad,  br.indeksa S8/14BO– studijski program Bankarstvo i osiguranje

Tema:„Primena fundamentalne analize u portfolio optimizaciji na finansijskom tržištu Srbije “

Komisija u sastavu:

Njegic dr Jovan, mentor

Jovic dr Ljiljana, clan

Racic dr Željko, clan

    Predložen datum odbrane 28.09.2017.godine u 12,00 casova (svecana sala)                    

3.      Kojic Jovana, br.indeksa 2015/100019–studijski program Bankarstvo i osiguranje

Naziv teme: „Faktoring i forfeting“

Komisija u sastavu:

Racic dr Željko, mentor

Jovin dr Slobodanka, clan

Vukovic dr Marija, clan

   Predložen datum odbrane 27.09.2017.godine u 13,00 casova (svecana sala)            

4.      Stojnic Vesna  br.indeksa S21/14M– studijski program-MenaDžment

      Tema:„Uloga i znacaj revizije u planiranju poslovanja privrednog    

      društva “REVNOST“  a.d. Novi Sad“

Komisija u sastavu:

Ðukanovic dr Slaviša,mentor

Vlaovic-Begovic mr Sanja,clan

Vukovic dr Marija,clan

     Predložen datum odbrane 28.09.2017.godine u 13,00 casova (svecana sala)     

5.      Šabanovic Sanja br.indeksa 2015/120001– studijski program MenaDžment

Tema: „Podrška ženskom preduzetništvu u Srbiji“

Komisija u sastavu:

Ðuric Kuzmanovic dr Tatjana, mentor

Nicic dr Milica, clan

Salai mr Leonard, clan

   Predložen datum odbrane 29.09.2017.godine u 14,00 casova (svecana sala) 

        

6.      Delic Gorica  br.indeksa S20/14M– studijski program MenaDžment

Tema: „Supružnicki poslovi u postsocijalistickoj transformaciji Srbije“

Komisija u sastavu:

Ðuric-Kuzmanovic dr Tatjana,mentor

Ðuric dr Dejan, clan

Pekovic mr Drinka, clan

   Predložen datum odbrane 26.09.2017.godine u 12,00 casova (svecana sala)                   

7.      IvkovicDragoslava broj indeksa S20/14BO- studijski program Bankarstvo i      

 osiguranje

          Tema: “Odobravanje kredita privrednim subjektima“

          Komisija u sastavu:

          Paunovic dr Branka, mentor

          Racic dr Željko, clan

          Jovin dr Slobodanka , clan

   Predložen datum odbrane 27.09.2017.godine u 12,00 casova (svecana sala)

8.      Obrencevic Radovan,  br.indeksa S1/10EP– studijski program-Elektronsko         

 poslovanje

           Tema: „Finansijski aspekti elektronskog platnog prometa na primeru    

            gradevinskih preduzeca u Republici Srbiji “

Komisija u sastavu :

Vukovic dr Marija, mentor

Cuzovic dr Ðorde,clan

            Jovin dr Slobodanka, clan

  Predložen datum odbrane 28.09.2017.godine u 18,00 casova (svecana sala)

9.      Bukurov Dejan,  br.indeksa S38/10EP– studijski program Elektronsko      

 poslovanje

Tema:„Izrada veb sajta za ucenje matematickog gradiva za ucenike osmog razreda osnovnih škola“

Komisija u sastavu:           

Marošan dr Zoran, mentor

Jocic dr Dragan, clan     

Loncar mr Sanja, clan

   Predložen datum odbrane 27.09.2017.godine u 15,00 casova (svecana sala)

10.  Gojkovic Milovan br.indeksa S30/14BO– studijski program Bankarstvo i  

 osiguranje

Tema: Planiranje marketing poslovanja „Pepsi-Kole“

Komisija u sastavu:

Ðukanovic dr Slaviša, mentor

Jovicic dr Dragoljub, clan

Maksimovic dr Branka, clan

    Predložen datum odbrane 28.09.2017.godine u 14,00 casova (svecana sala)

      11.Subošic Bojana br.indeksa 2015/120012– studijski program MenaDžment.

Tema: „Proces upravljanja porodicnom firmom“

Komisija u sastavu:

Ðuric Kuzmanovic dr Tatjana, mentor

Pavlovic dr Novica, clan

Salai mr Leonard, clan

    Predložen datum odbrane 29.09.2017.godine u 13,00 casova (svecana sala)