Izaberite stranicu


Rezultati kolokvijuma iz Osnova menadžmenta održanog 28.09.2017. godine


Matić Milan      16


Nikolić Milica    19


 


Rezultati ispita iz Osnova menadžmenta održanog 28.09.2017. godine


Dragičević Petar     23     ocena  6


Janjatović Milan      13     ocena 5


Marinović Lazar      13     ocena 5


Todorić Predrag      23     ocena 6


Trninić Mina             36    ocena 7


Cajner Saša            30     ocena 7