Izaberite stranicu


REZULTATI KOLOKVIJUMAIZ PREDMETA „EKONOMIKA TURIZMA“ KOD BOŠKOVIĆ DR TATJANE OD 30.09.2017. GODINE


R.br. Prezime i ime


Poeni


 


1.      Budić Đurđa 101/13 TH


13


 


2.      Grujičić Borisav 65/14 TH


6


 


3.      Nikolić Aleksandra 82/14 TH


0


 


4.      Stričević Dragana 36/14 TH


16


 


 


Napomena: Studenti sa 16 i više poena su položili kolokvijum. Mole se studenti da provere svoje predispitne poene kod profesora pre izlaska na završni ispit.