Izaberite stranicu


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta održanog 06.10.2017.


Janjatović Milan     30 poena      ocena 8


Marinović Lazar      28 poena


Matić Milan             15 poena


Nikolić Milica           15 poena


Tankosić Milana      31 poen


 


Rezultati ispita iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima održanog 06.10.2017.


Mazić Uroš      26 poena    ocena 10


 


dr Ivana Jošanov-Vrgović