Izaberite stranicu


BR.INDEKSA


PREZIME


IME


Σ


(MAX 55)


Ispit


(MAX 45)


Σ


Ocena


154/14 TR


Barun


 Jelena


28


18


/


5


22/14 TR


BRATIĆ


JELENA


37


 


 


USMENI


145/13 TR


IKAČ


ŽAKLINA


32


7


/


5


159/14 TR


KASTRATOVIĆ


BILJANA


30


4


/


5


164/13 TR


LANČUŠKI


MIHAILO


35


23


58


6


35/14 TR


LUKIĆ


NADA


32


/


/


/


208/13 TR


MARJANOVIĆ


VLADIMIR


28


30


58


6


85/14 TR


MARIĆ


NIKOLA


24


5


/


5


2014/001174


Martinović


 Đurđica


28


12


/


5


2014/001162


Stojanović


Nikola


28


18


/


5


 


 BOLONJA 07


 


BR.INDEKSA


PREZIME


IME


Ispit


(MAX 55)


Σ


Ocena


210/10TR


Subotić


Nikola


 / /