Izaberite stranicu


 


 


 


Obaveštenje o upisu na budžet u drugu godinu studija školske 2017/18. godine


 


Studenti koji imaju ostvarenih minimum 48 ESPB i koji su iznad crte, upisuju se na budžet


Prigovori na rang listu su 13.10.2017. od 12.00-13.00 časova


 


Studenti koji su ostvarili pravo na upis u drugu godinu, školske 2017/18. godinu u statusu budžeta, treba da dođu u Školu da se upišu 18. oktobra 2017. godine.


 


Dokumentacija potrebna za upis:


– ŠV obrazac i prijavni list za upis (uzeti u skriptarnici Škole)


– Indeks


– Uplata 3.000,00 dinara za studentski fond, materijalne troškove i osiguranje, na žiro-račun Škole (original uplatnicu doneti prilikom upisa).


 


 


TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE


 


FINANSIJSKO POSLOVANJE I RAČUNOVODSTVO


 


TURIZAM I HOTELIJERSTVO


 


PREDUZETNIČKI BIZNIS


 


PRIMENJENA INFORMATIKA