Izaberite stranicu


Na osnovu odluke Nastavnog veća od 13.10.2017. godine odobrava se organizovanje ispitnog roka Oktobar 3 za studente prve i druge godine osnovnih strukovnih studija koji nisu ostvarili uslov za upis u narednu godinu studija. U ispitnom roku Oktobar 3 maksimalano se mogu prijaviti dva ispita.

 

Prijava ispita će biti organizovana 17.10.2017. godine, a polaganje ispita od 19-21.10.2017. godine.