Izaberite stranicu


 


Odobrene teme specijalističkih radova


u školskoj 2016/17. godini


 


1.  Etinski Mina  br.indeksa 2015/100020– rok za završetak 30.09.2018.godine


     Tema: „Vrste rizika i upravljanje rizicima u poslovanju društava za 


      osiguranje“                                                                          (odbranila 28.02.2017.g)                 


      Mentor: Živkov dr Dejan,


      Komisija: Račić dr Željko, Vuković dr Marija


 


2. Tepšić Jelena  br.indeksa 2015/100005– rok za završetak 30.09.2018.godine


     Tema: „Osiguranje imovine“


      Mentor:Komnenić dr Biserka,


      Komisija: Jovin dr Slobodanka,Papić-Blagojević dr Nataša


 


3. Vratnjan Sanja  br.indeksa 2015/100023– rok za završetak 30.09.2018.godine


     Tema: „Upravljanje kreditnim rizikom na primeru „ProCredit Bank a.d. Beograd““


      Mentor: Jovin dr Slobodanka,                                  (odbranila 27.04.2017.g)                 


      Komisija: Jović dr Ljiljana, Njegić dr Jovan


 


4. Stojanović Bojan  br.indeksa 2015/120002 – rok za završetak 30.09.2018.godine 


     Tema:„  Uticaj mobinga na efikasnost poslovanja turističkih preduzeća“


     Mentor: Gajić dr Tamara


     Komisija: Đurić-Kuzmanović dr Tatjana, Jošanov-Vrgović dr Ivana


 


5. Pekez Jelena  br.indeksa 2015/100013– rok za završetak 30.09.2018.godine 


     Tema: „Uticaj svetske finansijske krize na kreiranje portfolija“


      Mentor: Njegić dr Jovan


      Komisija: Živkov dr Dejan,Jovin dr Slobodanka


   


  6. Stojnić Vesna  br.indeksa S21/14M – rok za završetak 30.09.2017.godine 


  Tema: „Uloga i značaj revizije u planiranju poslovanja privrednog društva   “REVNOST“  a.d. Novi Sad“                                                     (odbranila 28.09.2017.g)                 


       Mentor: Đukanović dr Slaviša,


       Komisija: Vlaović-Begović mr Sanja, Vuković dr Marija


 


  7. Dragosavac Milena  br.indeksa 2015/100022– rok za završetak 30.09.2018.godine 


                                                                                                           (odbranila 02.02.2017.g)


       Tema: „Bazelski sporazumi u funkciji upravljanja rizicima u bankama – studija   


       slučaja Banka Intesa a.d.“


       Mentor:Račić dr Željko


       Komisija: Vuković dr Marija, Jovin dr Slobodanka


 


   8. Milojković Jamnik Nataša br.indeksa S29/12 BO


        Tema: „Upravljanje rizicima u bankama u funkciji optimizacije njihovog


        poslovanja“


        Mentor: Račić dr Željko


        Komisija: Jović dr Ljiljana, Njegić dr Jovan


 


 


 


9. Janković Željka  br.indeksa 2015/100018– rok za završetak 30.09.2018.godine 


Tema: „Analiza kreditnog zahteva na primeru „Soja protein a.d. Bečej““


Mentor: Račić dr Željko,


Komisija: Jovin dr Slobodanka,Vuković dr Marija


 


10. Boškić Dajana  br.indeksa S11/13BO– rok za završetak 28.02.2017.godine   


           Tema:„Poslovno finansijska analiza kompanije Nectar„(odbranila 07.02.2017.g)


Mentor: Đukanović dr Slaviša,


Komisija: Vlaović-Begović mr Sanja, Maksimović dr Branka


          


11. Martinov Dejana  br.indeksa S3/14BO– rok za završetak 30.09.2017.godine 


           Tema: „Analiza elektronskog bankarstva u Republici Srbiji“           


           Mentor: Vuković dr Marija,                                                (odbranila 29.05.2017.g)


Komisija: Živkov dr Dejan, Račić dr Željko


 


12. Petrović Slavica  br.indeksa S17/14BO– rok za završetak 30.09.2017.godine 


            Tema: „  Analiza boniteta zajmotražioca kredita na primeru preduzeća iz         


                         Srbije“                                                                (odbranila 24.05.2017.g)


Mentor: Vuković dr Marija,


Komisija: Račić dr Željko, Paunović dr Branka


 


13. Todorović Boris  br.indeksa S20/10EP– rok za završetak 10.07.2017.godine 


 Tema:  „Profit kao indikator ekonomske efikasnosti preduzeća“


Mentor: Pavlović dr Novica,                                         (odbranio 30.06.2017.g)                 


Komisija: Ničić dr Milica, Peković mr Drinka


 


14. Bukurov Dejan, br.indeksa S38/10EP– rok za završetak 30.09.2017.godine 


              Tema:„Izrada veb sajta za učenje matematičkog gradiva za učenike  osmog  


              razreda osnovnih škola“                                           (odbranio 27.09.2017.g)                 


  Mentor: Marošan dr Zoran


  Komisija: Jočić dr Dragan, Lončar mr Sanja


 


  15. Malacko Vanesa,  br.indeksa S1/14BO  – rok za završetak 30.09.2017.godine 


Tema: „Poslovno finansijska analiza preduzeća GEBI DOO Čantavir“


Mentor: Jovin dr Slobidanka,


Komisija: Vlaović-Begović mr Sanja, Đorđević dr Slaviša


 


   16. Janus Dragana,  br.indeksa 2015/100004– studijski program Bankarstvo i                      


            osiguranje– rok za završetak 30.09.2018.godine  (odbranila 04.07.2017.g)                 


Tema:„Analiza monetarne funkcije Narodne banke Srbije“


Mentor: Račić dr Željko


Komisija: Vuković dr Marija,Đurić dr Dejan


   


  17. Vukmirović Ivana,  br.indeksa S45/11M–rok za završetak 30.06.2017.godine 


 Tema:„Zdravlje i bezbednost na radu“                   (odbranila 27.04.2017.g)  


   Mentor: Jošanov-Vrgović dr Ivana,


  Komisija: Šolak dr Zdravko, Pavlović dr Novica


 


         


   


    18. Petrović Aleksandra,br.indeksa S2/11EP– rok za završetak 30.06.2017.godine     


       Tema: „Sestra i brat u ulozi osnivača porodične firme“ (odbranila 22.06.2017.g)                 


        Mentor: Đurić-Kuzmanović dr Tatjana


        Komisija: Vuksanović dr Gordana, Salai mr Leonard


 


19. Bojanić Milica ,  br.indeksa S8/14M– rok za završetak 30.09.2017.godine        


Tema: „Implikacije strateške obuke zaposlenih na razvoj karijere“


Mentor: Salai mr Leonard,                                               (odbranila 06.07.2017.g)                 


Komisija: Jošanov-Vrgović dr Ivana,Boškov dr Veronika


 


20. Bogičević Nikola,  br.indeksa 2015/120017– studijski program MenaDžment


                                                                         -rok za završetak 30.09.2018.godine        


Tema: „Žensko preduzetništvo i kućni rad u malom biznisu u Srbiji“


Mentor: Đurić-Kuzmanović dr Tatjana,


Komisija: Jovin dr Slobodanka, Vuksanović dr Gordana


 


 21. Kalin Marina,  br.indeksa S5/13BO– rok za završetak 30.06.2017.godine        


Tema: „Komparativna analiza finansijskih indikatora banaka na primeru Banke Intesa i AIK banke a.d. Beograd“                          (odbranila 26.06.2017.g)                 


Mentor: Račić dr Željko,


Komisija: Vlaović-Begović mr Sanja, Živkov dr Dejan, član


 


  22. Kojić Jovana,  br.indeksa 2015/100019– studijski program Bankarstvo i                    


       osiguranje– rok za završetak 30.09.2018.godine         (odbranila 27.09.2017.g)                        


Tema: „Faktoring i forfeting“


Mentor: Račić dr Željko,


Komisija: Jovin dr Slobodanka, Vuković dr Marija


 


23.Bikarević Milica,  br.indeksa 2015/100018– studijski program Bankarstvo i 


                                             osiguranje– rok za završetak 30.09.2018.godine        


Tema: „Analiza međusobne veze između tržišta akcija i tržišta deviznog kursa na primeru zemalja u razvoju“


Mentor: Živkov dr Dejan,


Komisija: Njegić dr Jovan, Račić dr Željko


 


24.Gobeljić Dejan,  br.indeksa S22/13BO– studijski program Bankarstvo i 


            osiguranje– rok za završetak 30.06.2017.godine        (odbranio 27.04.2017.g)                 


           Tema:„Analiza životnog osiguranja u Republici Srbiji“     


Mentor: Račić dr Željko,


Komisija: Papić-Blagojević dr Nataša,Jovin dr Slobodanka


  


25. Častni Tatjana,  br.indeksa 2016/100030– studijski program Bankarstvo i 


                                             osiguranje– rok za završetak 30.09.2018.godine        


Tema: „   Analiza ekološkog pristupa i finansijskog poslovanja privrednog


             društva  „VICTORIJA GROUP A.D.BEOGRAD“


Mentor: Đukanović dr Slaviša ,


Komisija:  Vlaović-Begović mr Sanja,Vuković dr Marija


 


 


 


26. Andrić Slađana,  br.indeksa 2016/120001,  br.indeksa 2016/100030– studijski 


                                           program MenaDžment– rok za završetak 30.09.2018.godine        


Tema:„  Primena održivog razvoja na primeru preduzeća „Neoplanta“


Mentor: Đukanović dr Slaviša ,


Komisija:  Maksimović dr Branka,Ćuzović dr Đorđe


 


27. Andrić Marijana,  br.indeksa 2016/100019– studijski program Bankarstvo i  


                                           osiguranje– rok za završetak 30.09.2018.godine        


Tema: „Upravljanje rizicima u bankarstvu na primeru „Komercijalne banke“u 


            Srbiji“


Mentor: Živkov dr Dejan


Komisija: Račić dr Željko,Njegić dr Jovan


 


28. Damjanović Svetlana,  br.indeksa S18/14M– studijski program MenaDžment


                                             – rok za završetak 30.09.2017.godine                            


Tema: „Poslovno finansijska analiza preduzeća Dijamant a.d.Zrenjanin“


Mentor:Vlaović-Begović mr Sanja,


Komisija: Đukanović dr Slaviša, Jovin dr Slobodanka


 


29. Dedijer Milica,  br.indeksa 2016/100010– studijski program  Bankarstvo i                          


                                               osiguranje-rok za završetak 30.09.2018.godine        


Tema: „Uticaj globalne krize na finansijski sektor u Srbiji“


Mentor:Jović dr Ljiljana,


Komisija: Vuković dr Marija,Ćuzović dr Đorđe


 


30. Vladisavljević Marina, br.indeksa 2016/100041– studijski program          


                                        Bankarstvo i osiguranje-rok za završetak 30.09.2018.godine        


Tema: „Analiza marketinga u poslovanju Ustanove za negovanje kulture „Srem““


Mentor: Đukanović dr Slaviša,


Komisija: Jovičić dr Dragoljub,Maksimović dr Branka  


 


31. Rajšli Laslo,  br.indeksa 2015/120015– studijski program-MenaDžment


                                                                          -rok za završetak 30.09.2018.godine                       


Tema:„Motivacija zaposlenih kao faktor uspešnosti upravljanja ljudskim resursima-studija slučaja Gradska uprava za opšte poslove Novi Sad “


Mentor: Gajić dr Tamara


Komisija: Jošanov-Vrgović dr Ivana,Salai mr Leonard


   32. Obrenčević Radovan,  br.indeksa S1/10EP– studijski program-Elektronsko 


                                                              Poslovanje – rok za završetak 30.09.2017.godine                       


Tema: „Finansijski aspekti elektronskog platnog prometa na primeru građevinskih preduzeća u Republici Srbiji “            (odbranio 28.09.2017.g)                 


Mentor: Vuković dr Marija


Komisija: Ćuzović dr Đorđe,Jovin dr Slobodanka


    33. Rakić Aleksandra,  br.indeksa 2016/100001– studijski program-Bankarstvo            


                                                     i osiguranje -rok za završetak 30.09.2018.godine                       


Tema:„Upravljanje kreditnim i tržišnim rizikom na primeru tri najveće 


            banke u Srbiji “


Mentor: Živkov dr Dejan,


Komisija: Njegić dr Jovan,Jović dr Ljiljana                  


                                                                         


34. Lukić Jelena,  br.indeksa 2016/100003– studijski program-Bankarstvo           


                                                     i osiguranje -rok za završetak 30.09.2018.godine                       


Tema:„Preduzetništvo parova u Srbiji-slučaj firme Hrana produkt “


Mentor: Đurić-Kuzmanović dr Tatjana,


Komisija: Salai mr Leonard,Jovin dr Slobodanka


 


35. Bukvić Nevenka,  br.indeksa 2016/100021– studijski program-Bankarstvo           


                                                     i osiguranje -rok za završetak 30.09.2018.godine                       


Tema:„Profesionalizacija upravljanja u porodičnoj kompaniji “


Mentor: Đurić-Kuzmanović dr Tatjana,


Komisija: Ničić dr Milica, Pavlović dr Novica


 


36. Leontijević Jasmina, br.indeksa 2016/100013– studijski program-Bankarstvo           


                                                     i osiguranje – rok za završetak 30.09.2018.godine                       


Tema:„Rizici investicionih ulaganja i konkurentnost Srbije “


Mentor: Jović dr Ljiljana  


Komisija:  Ćuzović dr Đorđe,Živkov dr Dejan


 


37. Vuković Teodora, br.indeksa 2016/100007– studijski program-Bankarstvo           


                                                     i osiguranje -rok za završetak 30.09.2018.godine                       


Tema:„Analiza tržišta životnog osiguranja u Srbiji sa osvrtom na UNIKA A.D.O. “


Mentor: Jovin dr Slobodanka    


Komisija: Papić-Blagojević dr Nataša,Račić dr Željko


 


38. Crvenković Maja, br.indeksa 2016/100009– studijski program-Bankarstvo           


                                                     i osiguranje -rok za završetak 30.09.2018.godine                       


Tema:„ Inovativni pristup u održivom poslovanju kompanije „IKEA“ “


Mentor:  Đukanović dr Slaviša   


Komisija:  Đurić dr Dejan,Vlaović-Begović mr Sanja


 


39. Dudok Mariena, br.indeksa 2016/100006– studijski program-Bankarstvo           


                                                     i osiguranje -rok za završetak 30.09.2018.godine                       


Tema:„  Rizik zaduženosti država u EU “


Mentor: Jović dr Ljiljane   


Komisija: Vuković dr Marija, MaDžar dr Lidija


 


40. Mudrinić Marija, br.indeksa 2016/100017– studijski program-Bankarstvo           


                                                     i osiguranje -rok za završetak 30.09.2018.godine                       


Tema:„ Kreditiranje malih i srednjih preduzeća-Banka Intesa “


Mentor: Paunović dr Branka      


Komisija: Jovin dr Slobodanka, Salai mr Leonard


 


41. Bunijevac Milica, br.indeksa 2016/100008– studijski program-Bankarstvo           


                                                     i osiguranje -rok za završetak 30.09.2018.godine                       


Tema:„Analiza NLP-a u strukturi kredita-na primerima najvećih banaka u Srbiji “


Mentor: Paunović dr Branka,           


Komisija: Račić dr Željko,Živkov dr Dejan


 


42. Jovović Vera, br.indeksa 2016/120006– studijski program-MenaDžment        


                                                                            -rok za završetak 30.09.2018.godine                       


Tema:„ Stres i upravljanje stresom “


Mentor: Jošanov-Vrgović dr Ivana,  


Komisija: Vukadinović dr Maja, Vuksanović dr Gordana


 


43.Vukobratović Aleksandar, br.indeksa 2016/100003– studijski program-                                        


                                 Bankarstvoi osiguranje -rok za završetak 30.09.2018.godine                       


Tema:„  Analiza poslovnih performansi preduzeća prerađivačke industirje“


Mentor:  Vlaović-Begović mr Sanja,  


Komisija:  Đorđević dr Slaviša, Ničić dr Milica


 


44. Bogdanović Anica, br.indeksa 2016/120007– studijski program- MenaDžment                                     


                                                                                 -rok za završetak 30.09.2018.godine                       


Tema:„ Teorijski aspekti mobinga “


Mentor: Jošanov-Vrgović dr Ivana,   


Komisija: Đurić-Kuzmanović dr Tatjana,Vukadinović dr Maja


 


45. Milošević Jelena, br.indeksa 2016/120004– studijski program- MenaDžment                                     


                                                                                 -rok za završetak 30.09.2018.godine                       


Tema:„Upravljački izazovi transfera vlasništva porodične firme mikro                         veličine u Srbiji “


Mentor:  Đurić-Kuzmanović dr Tatjana,  


Komisija:  Salai mr Leonard,Jovin dr Slobodanka


 


 


 


                                                                                          Ažurirano 20.10.2017.godine.