Izaberite stranicu

 

Odobrene teme specijalistickih radova

u školskoj 2016/17. godini

 

1.  Etinski Mina  br.indeksa 2015/100020– rok za završetak 30.09.2018.godine

     Tema: „Vrste rizika i upravljanje rizicima u poslovanju društava za 

      osiguranje“                                                                          (odbranila 28.02.2017.g)                 

      Mentor: Živkov dr Dejan,

      Komisija: Racic dr Željko, Vukovic dr Marija

 

2. Tepšic Jelena  br.indeksa 2015/100005– rok za završetak 30.09.2018.godine

     Tema: „Osiguranje imovine“

      Mentor:Komnenic dr Biserka,

      Komisija: Jovin dr Slobodanka,Papic-Blagojevic dr Nataša

 

3. Vratnjan Sanja  br.indeksa 2015/100023– rok za završetak 30.09.2018.godine

     Tema: „Upravljanje kreditnim rizikom na primeru „ProCredit Bank a.d. Beograd““

      Mentor: Jovin dr Slobodanka,                                  (odbranila 27.04.2017.g)                 

      Komisija: Jovic dr Ljiljana, Njegic dr Jovan

 

4. Stojanovic Bojan  br.indeksa 2015/120002 – rok za završetak 30.09.2018.godine 

     Tema:„  Uticaj mobinga na efikasnost poslovanja turistickih preduzeca“

     Mentor: Gajic dr Tamara

     Komisija: Ðuric-Kuzmanovic dr Tatjana, Jošanov-Vrgovic dr Ivana

 

5. Pekez Jelena  br.indeksa 2015/100013– rok za završetak 30.09.2018.godine 

     Tema: „Uticaj svetske finansijske krize na kreiranje portfolija“

      Mentor: Njegic dr Jovan

      Komisija: Živkov dr Dejan,Jovin dr Slobodanka

   

  6. Stojnic Vesna  br.indeksa S21/14M – rok za završetak 30.09.2017.godine 

  Tema: „Uloga i znacaj revizije u planiranju poslovanja privrednog društva   “REVNOST“  a.d. Novi Sad“                                                     (odbranila 28.09.2017.g)                 

       Mentor: Ðukanovic dr Slaviša,

       Komisija: Vlaovic-Begovic mr Sanja, Vukovic dr Marija

 

  7. Dragosavac Milena  br.indeksa 2015/100022– rok za završetak 30.09.2018.godine 

                                                                                                           (odbranila 02.02.2017.g)

       Tema: „Bazelski sporazumi u funkciji upravljanja rizicima u bankama – studija   

       slucaja Banka Intesa a.d.“

       Mentor:Racic dr Željko

       Komisija: Vukovic dr Marija, Jovin dr Slobodanka

 

   8. Milojkovic Jamnik Nataša br.indeksa S29/12 BO

        Tema: „Upravljanje rizicima u bankama u funkciji optimizacije njihovog

        poslovanja“

        Mentor: Racic dr Željko

        Komisija: Jovic dr Ljiljana, Njegic dr Jovan

 

 

 

9. Jankovic Željka  br.indeksa 2015/100018– rok za završetak 30.09.2018.godine 

Tema: „Analiza kreditnog zahteva na primeru „Soja protein a.d. Becej““

Mentor: Racic dr Željko,

Komisija: Jovin dr Slobodanka,Vukovic dr Marija

 

10. Boškic Dajana  br.indeksa S11/13BO– rok za završetak 28.02.2017.godine   

           Tema:„Poslovno finansijska analiza kompanije Nectar„(odbranila 07.02.2017.g)

Mentor: Ðukanovic dr Slaviša,

Komisija: Vlaovic-Begovic mr Sanja, Maksimovic dr Branka

          

11. Martinov Dejana  br.indeksa S3/14BO– rok za završetak 30.09.2017.godine 

           Tema: „Analiza elektronskog bankarstva u Republici Srbiji“           

           Mentor: Vukovic dr Marija,                                                (odbranila 29.05.2017.g)

Komisija: Živkov dr Dejan, Racic dr Željko

 

12. Petrovic Slavica  br.indeksa S17/14BO– rok za završetak 30.09.2017.godine 

            Tema: „  Analiza boniteta zajmotražioca kredita na primeru preduzeca iz         

                         Srbije“                                                                (odbranila 24.05.2017.g)

Mentor: Vukovic dr Marija,

Komisija: Racic dr Željko, Paunovic dr Branka

 

13. Todorovic Boris  br.indeksa S20/10EP– rok za završetak 10.07.2017.godine 

 Tema:  „Profit kao indikator ekonomske efikasnosti preduzeca“

Mentor: Pavlovic dr Novica,                                         (odbranio 30.06.2017.g)                 

Komisija: Nicic dr Milica, Pekovic mr Drinka

 

14. Bukurov Dejan, br.indeksa S38/10EP– rok za završetak 30.09.2017.godine 

              Tema:„Izrada veb sajta za ucenje matematickog gradiva za ucenike  osmog  

              razreda osnovnih škola“                                           (odbranio 27.09.2017.g)                 

  Mentor: Marošan dr Zoran

  Komisija: Jocic dr Dragan, Loncar mr Sanja

 

  15. Malacko Vanesa,  br.indeksa S1/14BO  – rok za završetak 30.09.2017.godine 

Tema: „Poslovno finansijska analiza preduzeca GEBI DOO Cantavir“

Mentor: Jovin dr Slobidanka,

Komisija: Vlaovic-Begovic mr Sanja, Ðordevic dr Slaviša

 

   16. Janus Dragana,  br.indeksa 2015/100004– studijski program Bankarstvo i                      

            osiguranje– rok za završetak 30.09.2018.godine  (odbranila 04.07.2017.g)                 

Tema:„Analiza monetarne funkcije Narodne banke Srbije“

Mentor: Racic dr Željko

Komisija: Vukovic dr Marija,Ðuric dr Dejan

   

  17. Vukmirovic Ivana,  br.indeksa S45/11M–rok za završetak 30.06.2017.godine 

 Tema:„Zdravlje i bezbednost na radu“                   (odbranila 27.04.2017.g)  

   Mentor: Jošanov-Vrgovic dr Ivana,

  Komisija: Šolak dr Zdravko, Pavlovic dr Novica

 

         

   

    18. Petrovic Aleksandra,br.indeksa S2/11EP– rok za završetak 30.06.2017.godine     

       Tema: „Sestra i brat u ulozi osnivaca porodicne firme“ (odbranila 22.06.2017.g)                 

        Mentor: Ðuric-Kuzmanovic dr Tatjana

        Komisija: Vuksanovic dr Gordana, Salai mr Leonard

 

19. Bojanic Milica ,  br.indeksa S8/14M– rok za završetak 30.09.2017.godine        

Tema: „Implikacije strateške obuke zaposlenih na razvoj karijere“

Mentor: Salai mr Leonard,                                               (odbranila 06.07.2017.g)                 

Komisija: Jošanov-Vrgovic dr Ivana,Boškov dr Veronika

 

20. Bogicevic Nikola,  br.indeksa 2015/120017– studijski program MenaDžment

                                                                         -rok za završetak 30.09.2018.godine        

Tema: „Žensko preduzetništvo i kucni rad u malom biznisu u Srbiji“

Mentor: Ðuric-Kuzmanovic dr Tatjana,

Komisija: Jovin dr Slobodanka, Vuksanovic dr Gordana

 

 21. Kalin Marina,  br.indeksa S5/13BO– rok za završetak 30.06.2017.godine        

Tema: „Komparativna analiza finansijskih indikatora banaka na primeru Banke Intesa i AIK banke a.d. Beograd“                          (odbranila 26.06.2017.g)                 

Mentor: Racic dr Željko,

Komisija: Vlaovic-Begovic mr Sanja, Živkov dr Dejan, clan

 

  22. Kojic Jovana,  br.indeksa 2015/100019– studijski program Bankarstvo i                    

       osiguranje– rok za završetak 30.09.2018.godine         (odbranila 27.09.2017.g)                        

Tema: „Faktoring i forfeting“

Mentor: Racic dr Željko,

Komisija: Jovin dr Slobodanka, Vukovic dr Marija

 

23.Bikarevic Milica,  br.indeksa 2015/100018– studijski program Bankarstvo i 

                                             osiguranje– rok za završetak 30.09.2018.godine        

Tema: „Analiza medusobne veze izmedu tržišta akcija i tržišta deviznog kursa na primeru zemalja u razvoju“

Mentor: Živkov dr Dejan,

Komisija: Njegic dr Jovan, Racic dr Željko

 

24.Gobeljic Dejan,  br.indeksa S22/13BO– studijski program Bankarstvo i 

            osiguranje– rok za završetak 30.06.2017.godine        (odbranio 27.04.2017.g)                 

           Tema:„Analiza životnog osiguranja u Republici Srbiji“     

Mentor: Racic dr Željko,

Komisija: Papic-Blagojevic dr Nataša,Jovin dr Slobodanka

  

25. Castni Tatjana,  br.indeksa 2016/100030– studijski program Bankarstvo i 

                                             osiguranje– rok za završetak 30.09.2018.godine        

Tema: „   Analiza ekološkog pristupa i finansijskog poslovanja privrednog

             društva  „VICTORIJA GROUP A.D.BEOGRAD“

Mentor: Ðukanovic dr Slaviša ,

Komisija:  Vlaovic-Begovic mr Sanja,Vukovic dr Marija

 

 

 

26. Andric Sladana,  br.indeksa 2016/120001,  br.indeksa 2016/100030– studijski 

                                           program MenaDžment– rok za završetak 30.09.2018.godine        

Tema:„  Primena održivog razvoja na primeru preduzeca „Neoplanta“

Mentor: Ðukanovic dr Slaviša ,

Komisija:  Maksimovic dr Branka,Cuzovic dr Ðorde

 

27. Andric Marijana,  br.indeksa 2016/100019– studijski program Bankarstvo i  

                                           osiguranje– rok za završetak 30.09.2018.godine        

Tema: „Upravljanje rizicima u bankarstvu na primeru „Komercijalne banke“u 

            Srbiji“

Mentor: Živkov dr Dejan

Komisija: Racic dr Željko,Njegic dr Jovan

 

28. Damjanovic Svetlana,  br.indeksa S18/14M– studijski program MenaDžment

                                             – rok za završetak 30.09.2017.godine                            

Tema: „Poslovno finansijska analiza preduzeca Dijamant a.d.Zrenjanin“

Mentor:Vlaovic-Begovic mr Sanja,

Komisija: Ðukanovic dr Slaviša, Jovin dr Slobodanka

 

29. Dedijer Milica,  br.indeksa 2016/100010– studijski program  Bankarstvo i                          

                                               osiguranje-rok za završetak 30.09.2018.godine        

Tema: „Uticaj globalne krize na finansijski sektor u Srbiji“

Mentor:Jovic dr Ljiljana,

Komisija: Vukovic dr Marija,Cuzovic dr Ðorde

 

30. Vladisavljevic Marina, br.indeksa 2016/100041– studijski program          

                                        Bankarstvo i osiguranje-rok za završetak 30.09.2018.godine        

Tema: „Analiza marketinga u poslovanju Ustanove za negovanje kulture „Srem““

Mentor: Ðukanovic dr Slaviša,

Komisija: Jovicic dr Dragoljub,Maksimovic dr Branka  

 

31. Rajšli Laslo,  br.indeksa 2015/120015– studijski program-MenaDžment

                                                                          -rok za završetak 30.09.2018.godine                       

Tema:„Motivacija zaposlenih kao faktor uspešnosti upravljanja ljudskim resursima-studija slucaja Gradska uprava za opšte poslove Novi Sad “

Mentor: Gajic dr Tamara

Komisija: Jošanov-Vrgovic dr Ivana,Salai mr Leonard

   32. Obrencevic Radovan,  br.indeksa S1/10EP– studijski program-Elektronsko 

                                                              Poslovanje – rok za završetak 30.09.2017.godine                       

Tema: „Finansijski aspekti elektronskog platnog prometa na primeru gradevinskih preduzeca u Republici Srbiji “            (odbranio 28.09.2017.g)                 

Mentor: Vukovic dr Marija

Komisija: Cuzovic dr Ðorde,Jovin dr Slobodanka

    33. Rakic Aleksandra,  br.indeksa 2016/100001– studijski program-Bankarstvo            

                                                     i osiguranje -rok za završetak 30.09.2018.godine                       

Tema:„Upravljanje kreditnim i tržišnim rizikom na primeru tri najvece 

            banke u Srbiji “

Mentor: Živkov dr Dejan,

Komisija: Njegic dr Jovan,Jovic dr Ljiljana                  

                                                                         

34. Lukic Jelena,  br.indeksa 2016/100003– studijski program-Bankarstvo           

                                                     i osiguranje -rok za završetak 30.09.2018.godine                       

Tema:„Preduzetništvo parova u Srbiji-slucaj firme Hrana produkt “

Mentor: Ðuric-Kuzmanovic dr Tatjana,

Komisija: Salai mr Leonard,Jovin dr Slobodanka

 

35. Bukvic Nevenka,  br.indeksa 2016/100021– studijski program-Bankarstvo           

                                                     i osiguranje -rok za završetak 30.09.2018.godine                       

Tema:„Profesionalizacija upravljanja u porodicnoj kompaniji “

Mentor: Ðuric-Kuzmanovic dr Tatjana,

Komisija: Nicic dr Milica, Pavlovic dr Novica

 

36. Leontijevic Jasmina, br.indeksa 2016/100013– studijski program-Bankarstvo           

                                                     i osiguranje – rok za završetak 30.09.2018.godine                       

Tema:„Rizici investicionih ulaganja i konkurentnost Srbije “

Mentor: Jovic dr Ljiljana  

Komisija:  Cuzovic dr Ðorde,Živkov dr Dejan

 

37. Vukovic Teodora, br.indeksa 2016/100007– studijski program-Bankarstvo           

                                                     i osiguranje -rok za završetak 30.09.2018.godine                       

Tema:„Analiza tržišta životnog osiguranja u Srbiji sa osvrtom na UNIKA A.D.O. “

Mentor: Jovin dr Slobodanka    

Komisija: Papic-Blagojevic dr Nataša,Racic dr Željko

 

38. Crvenkovic Maja, br.indeksa 2016/100009– studijski program-Bankarstvo           

                                                     i osiguranje -rok za završetak 30.09.2018.godine                       

Tema:„ Inovativni pristup u održivom poslovanju kompanije „IKEA“ “

Mentor:  Ðukanovic dr Slaviša   

Komisija:  Ðuric dr Dejan,Vlaovic-Begovic mr Sanja

 

39. Dudok Mariena, br.indeksa 2016/100006– studijski program-Bankarstvo           

                                                     i osiguranje -rok za završetak 30.09.2018.godine                       

Tema:„  Rizik zaduženosti država u EU “

Mentor: Jovic dr Ljiljane   

Komisija: Vukovic dr Marija, MaDžar dr Lidija

 

40. Mudrinic Marija, br.indeksa 2016/100017– studijski program-Bankarstvo           

                                                     i osiguranje -rok za završetak 30.09.2018.godine                       

Tema:„ Kreditiranje malih i srednjih preduzeca-Banka Intesa “

Mentor: Paunovic dr Branka      

Komisija: Jovin dr Slobodanka, Salai mr Leonard

 

41. Bunijevac Milica, br.indeksa 2016/100008– studijski program-Bankarstvo           

                                                     i osiguranje -rok za završetak 30.09.2018.godine                       

Tema:„Analiza NLP-a u strukturi kredita-na primerima najvecih banaka u Srbiji “

Mentor: Paunovic dr Branka,           

Komisija: Racic dr Željko,Živkov dr Dejan

 

42. Jovovic Vera, br.indeksa 2016/120006– studijski program-MenaDžment        

                                                                            -rok za završetak 30.09.2018.godine                       

Tema:„ Stres i upravljanje stresom “

Mentor: Jošanov-Vrgovic dr Ivana,  

Komisija: Vukadinovic dr Maja, Vuksanovic dr Gordana

 

43.Vukobratovic Aleksandar, br.indeksa 2016/100003– studijski program-                                        

                                 Bankarstvoi osiguranje -rok za završetak 30.09.2018.godine                       

Tema:„  Analiza poslovnih performansi preduzeca preradivacke industirje“

Mentor:  Vlaovic-Begovic mr Sanja,  

Komisija:  Ðordevic dr Slaviša, Nicic dr Milica

 

44. Bogdanovic Anica, br.indeksa 2016/120007– studijski program- MenaDžment                                     

                                                                                 -rok za završetak 30.09.2018.godine                       

Tema:„ Teorijski aspekti mobinga “

Mentor: Jošanov-Vrgovic dr Ivana,   

Komisija: Ðuric-Kuzmanovic dr Tatjana,Vukadinovic dr Maja

 

45. Miloševic Jelena, br.indeksa 2016/120004– studijski program- MenaDžment                                     

                                                                                 -rok za završetak 30.09.2018.godine                       

Tema:„Upravljacki izazovi transfera vlasništva porodicne firme mikro                         velicine u Srbiji “

Mentor:  Ðuric-Kuzmanovic dr Tatjana,  

Komisija:  Salai mr Leonard,Jovin dr Slobodanka

 

 

 

                                                                                          Ažurirano 20.10.2017.godine.