Izaberite stranicu


VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA


NOVI SAD


Datum: 20.10.2017.godine


 


 


UVID U JAVNOST ZA SPECIJALISTIČKI RAD U PERIODU OD 20.10.2017.- 27.10.2017.godine


 


 


O B A V E Š T E Nj E


 


 


 


Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid u javnost u periodu od 20.10.2017. do 27.10.2017.godine specijalističke radove sledećih studenata:


 


1.      Vladisavljević Marina, br.indeksa 2016/100041– studijski program  Bankarstvo  i osiguranje


Naziv teme: „Analiza marketinga u poslovanju Ustanove za negovanje kulture „Srem““