Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 20.10.2017.godine

 

 

UVID U JAVNOST ZA SPECIJALISTICKI RAD U PERIODU OD 20.10.2017.- 27.10.2017.godine

 

 

O B A V E Š T E Nj E

 

 

 

Komisija za specijalisticke studije stavlja na uvid u javnost u periodu od 20.10.2017. do 27.10.2017.godine specijalisticke radove sledecih studenata:

 

1.      Vladisavljevic Marina, br.indeksa 2016/100041– studijski program  Bankarstvo  i osiguranje

Naziv teme: „Analiza marketinga u poslovanju Ustanove za negovanje kulture „Srem““