Izaberite stranicu


Odobrene teme specijalističkih radova


u školskoj 2017/18. godini


 


        1.  Mandić Nikola  br.indeksa 2016/120005– rok za završetak 30.09.2019.godine


     Tema: „Vrste rizika i upravljanje rizicima u poslovanju društava za 


      osiguranje“                                                                                            


Mentor: Đukanović dr Slaviša,


      Komisija: Maksimović dr Branka,Peković mr Drinka


2.  Lifka Miloš,  br.indeksa 2016/100038–  rok za završetak 30.09.2019.godine


      Tema: „Transfer ženskog u porodično preduzetništvo na primeru Lifka plus“


            Mentor: Đurić-Kuzmanović dr Tatjana,


            Komisija: Salai mr Leonard, Vuksanović dr Gordana


 


 


                                                                                                   Studentska služba