Izaberite stranicu

Odobrene teme specijalistickih radova

u školskoj 2017/18. godini

 

        1.  Mandic Nikola  br.indeksa 2016/120005– rok za završetak 30.09.2019.godine

     Tema: „Vrste rizika i upravljanje rizicima u poslovanju društava za 

      osiguranje“                                                                                            

Mentor: Ðukanovic dr Slaviša,

      Komisija: Maksimovic dr Branka,Pekovic mr Drinka

2.  Lifka Miloš,  br.indeksa 2016/100038–  rok za završetak 30.09.2019.godine

      Tema: „Transfer ženskog u porodicno preduzetništvo na primeru Lifka plus“

            Mentor: Ðuric-Kuzmanovic dr Tatjana,

            Komisija: Salai mr Leonard, Vuksanovic dr Gordana

 

 

                                                                                                   Studentska služba