Izaberite stranicu


Visoka poslovna škola


strukovnih studija


Novi Sad


Datum:30.10.2017. godine


 


 


ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA


 


Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom  30.10.2017. godine utvrđen je datum odbrane


 


1.      Vladisavljević Marina,  br.indeksa 2016/100041– studijski program  Bankarstvo i osiguranje


Tema: „Analiza marketinga u poslovanju Ustanove za negovanje kulture „Srem““


Komisija u sastavu:


Đukanović dr Slaviša, mentor


Jovičić dr Dragoljub,član


            Maksimović dr Branka, član


 


    Predložen datum odbrane 03.11.2017.godine u 12,00 časova (svečana sala)