Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum:30.10.2017. godine

 

 

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTICKOG RADA

 

Na sastanaku Komisije za specijalisticke studije održanom  30.10.2017. godine utvrden je datum odbrane

 

1.      Vladisavljevic Marina,  br.indeksa 2016/100041– studijski program  Bankarstvo i osiguranje

Tema: „Analiza marketinga u poslovanju Ustanove za negovanje kulture „Srem““

Komisija u sastavu:

Ðukanovic dr Slaviša, mentor

Jovicic dr Dragoljub,clan

            Maksimovic dr Branka, clan

 

    Predložen datum odbrane 03.11.2017.godine u 12,00 casova (svecana sala)