Izaberite stranicu


Pozivamo Vas na sečanost povodom uručenja diploma o završenim studijama koja će se obaviti u zgradi Škole, ul. Vladimira Perića Valtera br. 4, amfiteatar br. 2 dana 13. novembra 2017. godine (ponedeljak), sa početkom u 12.00 časova.


Ukoliko ste sprečeni da navedenog dana preuzmete Vašu diplomu, istu možete naknadno podići u Školi, lično ili preko punomoćnika sa sudski overenim punomoćjem.


 


Spisak studenata:


 


Osnovne


Specijalističke


Osnovne stari studenti