Izaberite stranicu


Studenti koji slušaju nastavu na osnovnim strukovnim studijama će predispitne aktivnosti realizovati po sledećem rasporedu:– 15.novembar 2017.godine, učionica 16 od 13.05 časova, podela domaćeg zadatka.– 29.novembar 2017.godine, učionica 16 od 13.05 časova, održaće se prvi kolokvijum.– 26.decembar 2017.godine, učionica 16 od 13.05 časova, održaće se drugi kolokvijum.dr Marija Vuković