Izaberite stranicu


UVID U JAVNOST ZA SPECIJALISTIČKI RAD U PERIODU OD 10.11.2017.- 17.10.2017.godine


 


 


O B A V E Š T E Nj E


 


 


Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid u javnost u periodu od 10.11.2017. do 17.10.2017.godine specijalističke radove sledećih studenata:


 


1.      Andrić Slađana,  br.indeksa 2016/120001– studijski program MenaDžment


 Naziv teme: „  Primena održivog razvoja na primeru preduzeća „Neoplanta““


 


2.      Stojanović Bojan  br.indeksa 2015/120002– studijski program MenaDžment


Naziv teme: „Uticaj mobinga na efikasnost poslovanja turističkih preduzeća“


 


3.      Zelić Vuk br.indeksa S24/14BO– studijski program Bankarstvo i osiguranje.


Naziv teme: „Tržište zdravstvenog osiguranja u Srbiji“


 


4.      Pekez Jelena  br.indeksa 2015/100013– studijski program Bankarstvo i 


 osiguranje


Naziv teme: „Uticaj svetske finansijske krize na kreiranje portfolija“