Izaberite stranicu

UVID U JAVNOST ZA SPECIJALISTICKI RAD U PERIODU OD 10.11.2017.- 17.10.2017.godine

 

 

O B A V E Š T E Nj E

 

 

Komisija za specijalisticke studije stavlja na uvid u javnost u periodu od 10.11.2017. do 17.10.2017.godine specijalisticke radove sledecih studenata:

 

1.      Andric Sladana,  br.indeksa 2016/120001– studijski program MenaDžment

 Naziv teme: „  Primena održivog razvoja na primeru preduzeca „Neoplanta““

 

2.      Stojanovic Bojan  br.indeksa 2015/120002– studijski program MenaDžment

Naziv teme: „Uticaj mobinga na efikasnost poslovanja turistickih preduzeca“

 

3.      Zelic Vuk br.indeksa S24/14BO– studijski program Bankarstvo i osiguranje.

Naziv teme: „Tržište zdravstvenog osiguranja u Srbiji“

 

4.      Pekez Jelena  br.indeksa 2015/100013– studijski program Bankarstvo i 

 osiguranje

Naziv teme: „Uticaj svetske finansijske krize na kreiranje portfolija“