Izaberite stranicu

Redovan kolokvijum iz predmeta Trgovinski menadžment (za studente koji u tekućem semestru slušaju predmet), održaće se 22.novembra 2017.godine na Limanu, u A1, sa početkom u11:15 sati.