Izaberite stranicu


VISOKA POSLOVNA ŠKOLA


STRUKOVNIH STUDIJA


NOVI SAD


Datum: 20.11.2017.godine


 


 


UVID U JAVNOST ZA SPECIJALISTIČKI RAD U PERIODU OD 20.11.2017.- 27.11.2017.godine


 


 


O B A V E Š T E Nj E


 


 


Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid u javnost u periodu od 20.11.2017. do 27.11.2017.godine specijalistički rad:


 


1.      Bogdanović Anica,  br.indeksa 2016/120007– studijski program MenaDžment


          Naziv teme: „Teorijski aspekti mobinga“