Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 20.11.2017.godine

 

 

UVID U JAVNOST ZA SPECIJALISTICKI RAD U PERIODU OD 20.11.2017.- 27.11.2017.godine

 

 

O B A V E Š T E Nj E

 

 

Komisija za specijalisticke studije stavlja na uvid u javnost u periodu od 20.11.2017. do 27.11.2017.godine specijalisticki rad:

 

1.      Bogdanovic Anica,  br.indeksa 2016/120007– studijski program MenaDžment

          Naziv teme: „Teorijski aspekti mobinga“