Izaberite stranicu


Visoka poslovna škola


strukovnih studija


Novi Sad


Datum:20.11.2017. godine


 


 


ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKIH RADOVA


 


Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom 20.11.2017. godine utvrđeni su datumi odbrana


 


1.      Andrić Slađana,  br.indeksa 2016/120001– studijski program MenaDžment


Tema: „  Primena održivog razvoja na primeru preduzeća „Neoplanta““


Komisija u sastavu:


Đukanović dr Slaviša, mentor


Maksimović dr Branka,član


            Ćuzović dr Đorđe, član


 


        Predložen datum odbrane 24.11.2017.godine u 14,00 časova (svečana sala)               


 


2.      Stojanović Bojan  br.indeksa 2015/120002– studijski program MenaDžment


Tema: „Uticaj mobinga na efikasnost poslovanja turističkih preduzeća“


Komisija u sastavu:


Gajić dr Tamara,mentor


Đurić-Kuzmanović dr Tatjana,član


      Jošanov-Vrgović dr Ivana,član    


 


        Predložen datum odbrane 01.12.2017.godine u 12,30 časova (svečana sala)               


 


3.      Zelić Vuk br.indeksa S24/14BO– studijski program Bankarstvo i osiguranje


Tema: „Tržište zdravstvenog osiguranja u Srbiji“


Komisija u sastavu:


Komnenić dr Biserka, mentor


Šolak dr Zdravko, član


Papić Blagojević dr Nataša, član


 


        Predložen datum odbrane 23.11.2017.godine u 15,00 časova (svečana sala)               


 


4.      Pekez Jelena  br.indeksa 2015/100013– studijski program Bankarstvo i         


  osiguranje


Prijavila je temu kod Njegić dr Jovana


Naziv teme: „Uticaj svetske finansijske krize na kreiranje portfolija“


Izveštaj sačinila komisija u sastavu :


Njegić dr Jovan,mentor


Živkov dr Dejan,član


Jovin dr Slobodanka,član


 


Predložen datum odbrane 22.11.2017.godine u 12,00 časova (svečana sala)