Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum:20.11.2017. godine

 

 

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTICKIH RADOVA

 

Na sastanaku Komisije za specijalisticke studije održanom 20.11.2017. godine utvrdeni su datumi odbrana

 

1.      Andric Sladana,  br.indeksa 2016/120001– studijski program MenaDžment

Tema: „  Primena održivog razvoja na primeru preduzeca „Neoplanta““

Komisija u sastavu:

Ðukanovic dr Slaviša, mentor

Maksimovic dr Branka,clan

            Cuzovic dr Ðorde, clan

 

        Predložen datum odbrane 24.11.2017.godine u 14,00 casova (svecana sala)               

 

2.      Stojanovic Bojan  br.indeksa 2015/120002– studijski program MenaDžment

Tema: „Uticaj mobinga na efikasnost poslovanja turistickih preduzeca“

Komisija u sastavu:

Gajic dr Tamara,mentor

Ðuric-Kuzmanovic dr Tatjana,clan

      Jošanov-Vrgovic dr Ivana,clan    

 

        Predložen datum odbrane 01.12.2017.godine u 12,30 casova (svecana sala)               

 

3.      Zelic Vuk br.indeksa S24/14BO– studijski program Bankarstvo i osiguranje

Tema: „Tržište zdravstvenog osiguranja u Srbiji“

Komisija u sastavu:

Komnenic dr Biserka, mentor

Šolak dr Zdravko, clan

Papic Blagojevic dr Nataša, clan

 

        Predložen datum odbrane 23.11.2017.godine u 15,00 casova (svecana sala)               

 

4.      Pekez Jelena  br.indeksa 2015/100013– studijski program Bankarstvo i         

  osiguranje

Prijavila je temu kod Njegic dr Jovana

Naziv teme: „Uticaj svetske finansijske krize na kreiranje portfolija“

Izveštaj sacinila komisija u sastavu :

Njegic dr Jovan,mentor

Živkov dr Dejan,clan

Jovin dr Slobodanka,clan

 

Predložen datum odbrane 22.11.2017.godine u 12,00 casova (svecana sala)