Izaberite stranicu


REZULTATI KOLOKVIJUMA ODRŽANOG 22.11.2017. GODINE IZ PREDMETA „RURALNI TURIZAM“ KOD BOŠKOVIĆ DR TATJANE:


 


R.BR.              


INDEKS/ PREZIME I IME


POENI


1.


7/13 TH DAMIĆ ALEKSANDRA


16


 


 


NAPOMENA: STUDENTI KOJI IMAJU 16 I VIŠE POENA SU POLOŽILI KOLOKVIJUM. MOLE SE STUDENTI DA PROVERE SVOJE PREDISPITNE POENE KOD PREDMETNOG PROFESORA PRE IZLASKA NA ZAVRŠNI ISPIT (MIN. PREDISPITNI POENI IZNOSE 28).


 


UVID U RADOVE ĆE SE ODRŽATI U TERMINU REDOVNIH KONSULTACIJA KOD PREDMETNOG PROFESORA.