Izaberite stranicu

Odobrene teme specijalistickih radova

u školskoj 2017/18. godini

 

1.  Mandic Nikola  br.indeksa 2016/120005– rok za završetak 30.09.2019.godine

     Tema: „Vrste rizika i upravljanje rizicima u poslovanju društava za 

      osiguranje“                                                                                           

Mentor: Ðukanovic dr Slaviša,

Komisija: Maksimovic dr Branka,Pekovic mr Drinka

 

2.      Lifka Miloš,  br.indeksa 2016/100038–  rok za završetak 30.09.2019.godine

       Tema: „Transfer ženskog u porodicno preduzetništvo na primeru Lifka plus“

            Mentor: Ðuric-Kuzmanovic dr Tatjana,

            Komisija: Salai mr Leonard, Vuksanovic dr Gordana

 

3.      Sedlan Milan,  br.indeksa 2015/120007– studijski program-MenaDžment

       Tema: „Sistem nagradivanja kao model poboljšanja performansi zaposlenih-            

                Turisticka preduzeca Banja Luke“

Mentor: Gajic dr Tamara,

Komisija:Ðuric-Kuzmanovic dr Tatjana,Jovicic-Vukovic dr Ana, clan

 

4.      Orelj Aleksandar,  br.indeksa S18/11EP– studijski program Elektronsko

     poslovanje

Tema:„Motivacija zaposlenih i uporedna analiza na primeru dve kompanije“                                              

Mentor:Jošanov-Vrgovic dr Ivana,

Komisija:Ðukanovic dr Slaviša, Vukadinovic dr Maja

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Studentska služba