Izaberite stranicu


Odobrene teme specijalističkih radova


u školskoj 2017/18. godini


 


1.  Mandić Nikola  br.indeksa 2016/120005– rok za završetak 30.09.2019.godine


     Tema: „Vrste rizika i upravljanje rizicima u poslovanju društava za 


      osiguranje“                                                                                           


Mentor: Đukanović dr Slaviša,


Komisija: Maksimović dr Branka,Peković mr Drinka


 


2.      Lifka Miloš,  br.indeksa 2016/100038–  rok za završetak 30.09.2019.godine


       Tema: „Transfer ženskog u porodično preduzetništvo na primeru Lifka plus“


            Mentor: Đurić-Kuzmanović dr Tatjana,


            Komisija: Salai mr Leonard, Vuksanović dr Gordana


 


3.      Sedlan Milan,  br.indeksa 2015/120007– studijski program-MenaDžment


       Tema: „Sistem nagrađivanja kao model poboljšanja performansi zaposlenih-            


                Turistička preduzeća Banja Luke“


Mentor: Gajić dr Tamara,


Komisija:Đurić-Kuzmanović dr Tatjana,Jovičić-Vuković dr Ana, član


 


4.      Orelj Aleksandar,  br.indeksa S18/11EP– studijski program Elektronsko


     poslovanje


Tema:„Motivacija zaposlenih i uporedna analiza na primeru dve kompanije“                                              


Mentor:Jošanov-Vrgović dr Ivana,


Komisija:Đukanović dr Slaviša, Vukadinović dr Maja


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                                                                   Studentska služba