Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum:28.11.2017. godine

 

 

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTICKOG RADA

 

Na sastanaku Komisije za specijalisticke studije održanom 28.11.2017. godine utvrden je datum odbrane

 

1.      Bogdanovic Anica,  br.indeksa 2016/120007– studijski program-MenaDžment

Tema: „Teorijski aspekti mobinga “

Komisija u sastavu:

Jošanov-Vrgovic dr Ivana, mentor

Ðuric-Kuzmanovic dr Tatjana,clan

              Vukadinovic dr Maja, clan

 

Predložen datum odbrane 30.11.2017.godine u 12,00 casova (svecana sala)