Izaberite stranicu


Visoka poslovna škola


strukovnih studija


Novi Sad


Datum:28.11.2017. godine


 


 


ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA


 


Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom 28.11.2017. godine utvrđen je datum odbrane


 


1.      Bogdanović Anica,  br.indeksa 2016/120007– studijski program-MenaDžment


Tema: „Teorijski aspekti mobinga “


Komisija u sastavu:


Jošanov-Vrgović dr Ivana, mentor


Đurić-Kuzmanović dr Tatjana,član


              Vukadinović dr Maja, član


 


Predložen datum odbrane 30.11.2017.godine u 12,00 časova (svečana sala)