Izaberite stranicu


 


POSLOVNE STRATEGIJE / PLANIRANjE


 Rezultati kolokvijuma, održanog 08. decembra 2017.


 

Student


Bodovi


Anđić Veselin


21


Bogdanović Milica


21


Bohuš Ivana


25


Dragićević Ružica


24


Dudić Damir


25


Đukić Bojana


25


Elor Bojana


25


Jovanović Željka


24


Jovišić Jovana


17


Jovković Maja


25


Kovljen Biljana


24


Kosanović Jasmina


20


Knežević Jelena


23


Kresović Ljiljana


23


Križević Stefan


17


Lovrić Svetlana


26


Lukić Dragan


18


Nerlović Tijana


25


Pavićević Teodora


17


Petrovski Snježana


25


Prolić Božidar


25


Siriški Branislava


25


Stanković Gordana


25


Stećuk Stefan


12


Stefanović Ivana


15


Takač Branislava


23


Topalović Tijana


18


Ćenanović Isidora


23


 


Dr Slaviša Đukanović