Izaberite stranicu


Rezultati kolokvijuma iz predmeta POZNAVANJE ROBE održanog 07.12.2017. godine


 


      Br. indeksa                       Student                                         K (max 30)


1.      2015/000011       Nedić Bojana                                              6


2.      2015/001016       Bučko Boris                                               24


3.      2015/001009       Budić Jelena                                              13


4.      2015/001021       Komatović Ktarina                                    16


5.      160/14 TR           Palinkaš Ivana                                           13


6.      2015/000056       Jazić Bojan                                                 6


7.      2015/001020       Dimitrijević Nataša                                    29


8.      2015/001047       Babić David                                               13


9.      2015/001059       Rodić Bojan                                               18


10.  2015/001022       Milutinović Lidija                                      29


11.  2015/001034       Baltić Dušanka                                           18


12.  2015/001018       Vujić Marko                                               22


13.  144/14 TR           Rablov Marijana                                        14


14.  2015/001023       Mehmedali Selmira                                    23


15.  2015/001079       Marić Dragan                                             29


16.  2015/001111       Crnokrak Biljana                                        10


17.  2015/001039       Kovač Milana                                             20


18.  2015/001038       Pavlović Anja                                             16


19.  2015/001033       Mrđa Milica                                                22


20.  2015/001056       Nikolajević Stefan                                      23


21.  2015/001046       Jović Tijana                                                10


22.  2015/001029       Anđelić Milan                                            20


23.  2015/001011       Samardžić Marijana                                   26


24.  2015/001035       Stanišić Anđela                                          23


25.  2015/001050       Davidović Goran                                        17


26.  2015/001076       Vujačić Ivana                                             12


27.  2015/001084        Kovačević Ivana                                        24


28.  2015/001024        Pešti Marina                                               25


29.  2015/001017        Vujić Milica                                               19


30.  2015/000009         Nešić Miodrag                                           21


31.  2015/001099         Kontić Bojana                                            0


32.  110/13 TR             Popov Đorđe                                              8


33.  2015/001093         Borovnica Mirjana                                    18


34.  2015/001087         Vujičić Marko                                            0


35.  53/14 TR                Vuić Aleksa                                               0