Izaberite stranicu


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA „EKONOMIKA TURIZMA“ ODRŽANOG 11.12.2017. GODINE KOD BOŠKOVIĆ DR TATJANE:


 


RED. BR.


INDEKS/IME I PREZIME


POENI


1.


12/14TH OTILIA KOČI


18


 


 


Napomena: Studenti sa 28 i više poena su položili ispit.


 


REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA „EKONOMIKA TURIZMA“ ODRŽANOG 11.12.2017. GODINE KOD BOŠKOVIĆ DR TATJANE:


RED. BR.


INDEKS/IME I PREZIME


POENI


1.


77/14TH NEVEN VACI


0


 


 


Napomena: Studenti sa 16 i više poena su položili ispit.