Izaberite stranicu


U okviru saradnje Visoke poslovne škole strukovnih studija I kompanije ComData, profesor Jovan Njegić održao je predavanje pod nazivom “Mašinsko učenje i veštačka inteligencija”. Predavanje će biti nastavljeno kroz seriju radionica o veštačkoj inteligenciji, te predstavlja početak uspešne realizacije ideja Odbora za razvoj škole, a ima za cilj približavanje Visoke poslovne škole potrebama privrede I kompanija.


 


  


https://www.comdata.rs/sesti/63-predavanje-masinsko-ucenje-i-vestacka-inteligencija/