Izaberite stranicu


VISOKA POSLOVNA ŠKOLA


STRUKOVNIH STUDIJA


NOVI SAD


Datum: 12.01.2018.godine


 


 


UVID U JAVNOST ZA SPECIJALISTIČKI RAD U PERIODU OD 12.01.2018.- 19.01.2018.godine


 


 


O B A V E Š T E Nj E


 


 


Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid u javnost u periodu od 12.01.2018. do 19.01.2018.godine specijalistički rad:


 


1.      Andrić Marijana,  br.indeksa 2016/100019– studijski program Bankarstvo i osiguranje


          Naziv teme:„Upravljanje rizicima u bankarstvu na primeru „Komercijalne             


          banke“u našoj zemlji“