Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 12.01.2018.godine

 

 

UVID U JAVNOST ZA SPECIJALISTICKI RAD U PERIODU OD 12.01.2018.- 19.01.2018.godine

 

 

O B A V E Š T E Nj E

 

 

Komisija za specijalisticke studije stavlja na uvid u javnost u periodu od 12.01.2018. do 19.01.2018.godine specijalisticki rad:

 

1.      Andric Marijana,  br.indeksa 2016/100019– studijski program Bankarstvo i osiguranje

          Naziv teme:„Upravljanje rizicima u bankarstvu na primeru „Komercijalne             

          banke“u našoj zemlji“