Izaberite stranicu


O B A V E Š T E Nj E


 


OVERA ZIMSKOG SEMESTRA ŠKOLSKE


2017/18. GODINE.


 


SVI STUDENTI PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE OSNOVNIH STUDIJA, KAO I STUDENTI SPECIJALISTIČKIH I MASTER STRUKOVNIHSTUDIJA SU U OBAVEZI DA OVERE ZIMSKI SEMESTAR OD 22. – 26.JANUARA 2018. GODINE


 


ZA OVERU SEMESTRA POTREBNO JE SLEDEĆE:


–         imati sve potpise u indeksu, kao dokaz o odslušanoj nastavi (predmetni profesori će potpisivati indekse od 15. – 22. januara 2018. godine);


–         ispuniti semestralni list i navesti predmete odslušane u zimskom semestru (semestralni list se može kupiti u skriptarnici Škole);


–         original uplatnica sa uplatom iznosa od 1.500,00 dinara, na žiro račun Škole, na ime overe semestra;


–         studenti koji ne overe semestar u predviđenom terminu, plaćaju naknadnu overu semestra u iznosu od 3.000,00 dinara.


 


Semestar se može overiti i pre utvrđenog termina, ukoliko student ima sve potpise profesora u indeksu, kao dokaz o odslušanoj nastavi.


 


Studenti su u obavezi da do overe semestra isplate dospele rate školarine prema ugovoru.


 


Prijava ispita za januarsko-februarski rok će biti 22.,23. i 24. januara 2018. godine, a ispitni rok počinje 30. januara 2018. godine prema rasporedu ispita za januarsko-februarski rok.


 


Pri overi semestra studenti moraju popuniti i predati Ankete u studentskoj službi.