Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum:19.01.2018. godine

 

 

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTICKOG RADA

 

Na sastanaku Komisije za specijalisticke studije održanom 19.01.2018. godine utvrden je datum odbrane

 

 

1.      Andric Marijana,  br.indeksa 2016/100019– studijski program-Bankarstvo i osiguranje

Tema kod Živkov dr Dejana

Naziv teme: „Upravljanje rizicima u bankarstvu na primeru „Komercijalne banke“u našoj zemlji“

Komisija u sastavu:

Živkov dr Dejan, mentor

Racic dr Željko,clan

              Njegic dr Jovan, clan

 

Predložen datum odbrane 24.01.2018.godine u 15,00 casova (svecana sala)