Izaberite stranicu


Visoka poslovna škola


strukovnih studija


Novi Sad


Datum:19.01.2018. godine


 


 


ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA


 


Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom 19.01.2018. godine utvrđen je datum odbrane


 


 


1.      Andrić Marijana,  br.indeksa 2016/100019– studijski program-Bankarstvo i osiguranje


Tema kod Živkov dr Dejana


Naziv teme: „Upravljanje rizicima u bankarstvu na primeru „Komercijalne banke“u našoj zemlji“


Komisija u sastavu:


Živkov dr Dejan, mentor


Račić dr Željko,član


              Njegić dr Jovan, član


 


Predložen datum odbrane 24.01.2018.godine u 15,00 časova (svečana sala)